ارتباط با ما :

پشمک با طعم هندوانه


 الیافی سطلی کادویی با طعم هندوانه Sale

الیافی سطلی کادویی با طعم هندوانه

ترکیبات پشمک حاج عبداله : آرد گندم ، شکر ، آب ، روغن نباتی ، اسید سیتریک خوراکی ، رنگ طبیعی ، اسانس هندوانهلطفا پس از استفاده باقیمانده..

Rial 108,000 ریال Rial 120,000 ریال

 پشمک طرح چوب هندوانه پشمک طرح چوب هندوانه Sale

پشمک طرح چوب هندوانه

ترکیبات پشمک حاج عبداله : آرد گندم ، شکر ، آب ، روغن نباتی هیدروژنه ، روغن جانشین کره کاکائو ، ..

Rial 180,000 ریال Rial 200,000 ریال

الیافی هندوانه و لقمه ای هندوانه با روکش شیری هندوانه الیافی هندوانه و لقمه ای هندوانه با روکش شیری هندوانه Sale

الیافی هندوانه و لقمه ای هندوانه با روکش شیری هندوانه

ترکیبات پشمک حاجعبداله  : آرد گندم ، شکر ، آب ، روغن نباتی هیدروژنه ، اسید سیتریک ، روغن جانشین کره کاکائو ، شیر خشک ،  لسیتین سوی..

Rial 90,000 ریال Rial 100,000 ریال

لقمه ای هندوانه با روکش شیری هندوانه لقمه ای هندوانه با روکش شیری هندوانه Sale

لقمه ای هندوانه با روکش شیری هندوانه

ترکیبات پشمک حاج عبداله : آرد گندم ، شکر ، آب ، روغن نباتی هیدروژنه ، روغن جانشین کره کاکائو ،  لسیتین سویا ( E 322 ) ، اسید سیتری..

Rial 90,000 ریال Rial 100,000 ریال

لقمه ای استوانه ای  هندوانه با روکش هندوانه لقمه ای استوانه ای  هندوانه با روکش هندوانه Sale

لقمه ای استوانه ای هندوانه با روکش هندوانه

ترکیبات پشمک حاج عبداله : آرد گندم ، شکر ، آب ، روغن نباتی هیدروژنه ، روغن جانشین کره کاکائو ،  شیر خشک ، اسیدسیتریک ( E 330  ) ، ..

Rial 90,000 ریال Rial 100,000 ریال

پشمک بالشتی چیکومک هندوانه پشمک بالشتی چیکومک هندوانه Sale

پشمک بالشتی چیکومک هندوانه

ترکیبات پشمک حاج عبداله : آرد گندم ، شکر ، آب ، روغن نباتی ، روغن جانشین  ،  لسیتین س..

Rial 90,000 ریال Rial 100,000 ریال

نمايش 1 تا 6 از 6 (1 صفحه)