ارتباط با ما :

پشمک الیافی


 الیافی ظرفی هندوانه 300 گرم Sale

الیافی ظرفی هندوانه 300 گرم

ترکیبات پشمک حاج عبداله : آرد گندم ، شکر ، آب ، روغن نباتی ، اسید سیتریک خوراکی ، رنگ طبیعی ، اسانس هندوانهلطفا پس از استفاده باقیمانده..

351,000ریال 390,000ریال

 الیافی كاكائویی 350 گرم Sale

الیافی كاكائویی 350 گرم

ترکیبات پشمک حاج عبداله : آرد گندم ، شکر ، آب ، روغن نباتی ،  پودر کاکائو ،   اسیدسیتریک خوراکی لطفا پس از استفاده باقیمانده ..

198,000ریال 220,000ریال

 الیافی زيپ دار کاکائویی 350 گرم Sale

الیافی زيپ دار کاکائویی 350 گرم

ترکیبات پشمک حاج عبداله : آرد گندم ، شکر ، آب ، روغن نباتی ، اسید سیتریک  ، پودر کاکائولطفا پس از استفاده باقیمانده محصولات را در یک نا..

216,000ریال 240,000ریال

 الیافی ظرفی زعفرانی 300 گرم Sale

الیافی ظرفی زعفرانی 300 گرم

ترکیبات پشمک حاج عبداله : آرد گندم ، شکر ، آب ، روغن نباتی ، اسید سیتریک خوراکی ، زعفران لطفا پس از استفاده باقیمانده محصولات را در یک نایلک..

360,000ریال 400,000ریال

 الیافی ظرفی کاکائویی 300 گرم Sale

الیافی ظرفی کاکائویی 300 گرم

ترکیبات پشمک حاج عبداله  : آرد گندم ، شکر ، آب ، روغن نباتی ، اسید سیتریک خوراکی ، پودر کاکائولطفا پس از استفاده باقیمانده محصولات را د..

351,000ریال 390,000ریال

الیافی زعفرانی 180 گرم Sale

الیافی زعفرانی 180 گرم

ترکیبات پشمک حاج عبداله : آرد گندم ، شکر ، آب ، روغن نباتی هیدروژنه ، اسید سیتریک  ، زعفرانلطفا پس از استفاده باقیمانده محصولات را در ی..

135,000ریال 150,000ریال

الیافی زعفرانی 350 گرم Sale

الیافی زعفرانی 350 گرم

ترکیبات پشمک حاج عبداله : آرد گندم  ، شکر ، آب ، روغن نباتی ، اسید سیتریک خوراکی ، زعفرانلطفا پس از استفا..

207,000ریال 230,000ریال

الیافی زیپ دار زعفرانی 350 گرم Sale

الیافی زیپ دار زعفرانی 350 گرم

ترکیبات پشمک حاج عبداله : آرد گندم ، شکر ، آب ، روغن نباتی ، اسید سیتریک ، زعفرانلطفا پس از استفاده باقیمانده محصولات را در یک نایلکس سربسته..

234,000ریال 260,000ریال

الیافی زیپ دار وانیلی 350 گرم Sale

الیافی زیپ دار وانیلی 350 گرم

ترکیبات پشمک حاج عبداله : آرد گندم ، شکر ، آب ، روغن نباتی ،  اسید سیتریک  ، وانیلین لطفا پس از استفاده باقیمانده محصولات را در یک..

207,000ریال 230,000ریال

الیافی وانیلی 180 گرم Sale

الیافی وانیلی 180 گرم

ترکیبات پشمک حاج عبداله : آرد گندم ، شکر ، آب ، روغن نباتی هیدروژنه ، اسید سیتریک ، وانیلیندر جای خشک و خنک و دور از تابش مستقیم آفتاب و رطو..

117,000ریال 130,000ریال

الیافی وانیلی 350 گرم Sale

الیافی وانیلی 350 گرم

ترکیبات پشمک حاج عبداله : آرد گندم ، شکر ، آب ، روغن نباتی ، اسید سیتریک خوراکی ، وانیلین.لطفا پس از استفاده باقیمانده محصولات را در یک نایل..

189,000ریال 210,000ریال

الیافی پرتقالی 350 گرم Sale

الیافی پرتقالی 350 گرم

ترکیبات پشمک حاج عبداله : آرد گندم ، شکر ، آب ، روغن نباتی ، اسید سیتریک خوراکی ، بتاکاروتن ، اسانس پرتقال در جای خشک وخنک نگهداری شود.در یخ..

198,000ریال 220,000ریال

الیافی ظرفی توت فرنگی 300 گرم Sale

الیافی ظرفی توت فرنگی 300 گرم

ترکیبات پشمک حاج عبداله : آرد گندم ، شکر ، آب ، روغن نباتی ، اسید سیتریک خوراکی ، رنگ طبیعی ، اسانس توت فرنگیلطفا پس از استفاده باقیمانده مح..

351,000ریال 390,000ریال

الیافی ظرفی طالبی 300 گرم Sale

الیافی ظرفی طالبی 300 گرم

ترکیبات پشمک حاج عبداله : آرد گندم ، شکر ، آب ، روغن نباتی ، اسید سیتریک خوراکی  ، رنگ طبیعی ، اسانس طالبی ..لطفا پس از استفاده باقیمان..

351,000ریال 390,000ریال

الیافی ظرفی وانیلی 300 گرم Sale

الیافی ظرفی وانیلی 300 گرم

ترکیبات پشمک حاج عبداله : آرد گندم ، شکر ، آب ، روغن نباتی ، اسید سیتریک خوراکی ، وانیلینلطفا پس از استفاده باقیمانده محصولات را در یک نایلک..

342,000ریال 380,000ریال

نمايش 1 تا 15 از 19 (2 صفحه)