ارتباط با ما :

پشمک ظرفی کادویی


  الیافی ظرفی  هندوانه 300 گرم Sale

الیافی ظرفی هندوانه 300 گرم

ترکیبات پشمک حاج عبداله : آرد گندم ، شکر ، آب ، روغن نباتی ، اسید سیتریک خوراکی ، رنگ طبیعی ، اسانس هندوانهلطفا پس از استفاده باقیمانده..

351,000ریال 390,000ریال

 الیافی ظرفی زعفرانی 300 گرم Sale

الیافی ظرفی زعفرانی 300 گرم

ترکیبات پشمک حاج عبداله : آرد گندم ، شکر ، آب ، روغن نباتی ، اسید سیتریک خوراکی ، زعفران لطفا پس از استفاده باقیمانده محصولات را در یک نایلک..

360,000ریال 400,000ریال

 الیافی ظرفی کاکائویی 300 گرم Sale

الیافی ظرفی کاکائویی 300 گرم

ترکیبات پشمک حاج عبداله  : آرد گندم ، شکر ، آب ، روغن نباتی ، اسید سیتریک خوراکی ، پودر کاکائولطفا پس از استفاده باقیمانده محصولات را د..

351,000ریال 390,000ریال

الیافی ظرفی توت فرنگی 300 گرم Sale

الیافی ظرفی توت فرنگی 300 گرم

ترکیبات پشمک حاج عبداله : آرد گندم ، شکر ، آب ، روغن نباتی ، اسید سیتریک خوراکی ، رنگ طبیعی ، اسانس توت فرنگیلطفا پس از استفاده باقیمانده مح..

351,000ریال 390,000ریال

الیافی ظرفی طالبی 300 گرم Sale

الیافی ظرفی طالبی 300 گرم

ترکیبات پشمک حاج عبداله : آرد گندم ، شکر ، آب ، روغن نباتی ، اسید سیتریک خوراکی  ، رنگ طبیعی ، اسانس طالبی ..لطفا پس از استفاده باقیمان..

351,000ریال 390,000ریال

الیافی ظرفی وانیلی 300 گرم Sale

الیافی ظرفی وانیلی 300 گرم

ترکیبات پشمک حاج عبداله : آرد گندم ، شکر ، آب ، روغن نباتی ، اسید سیتریک خوراکی ، وانیلینلطفا پس از استفاده باقیمانده محصولات را در یک نایلک..

342,000ریال 380,000ریال

الیافی ظرفی پرتقالی 300 گرم Sale

الیافی ظرفی پرتقالی 300 گرم

ترکیبات پشمک حاج عبداله : آرد گندم ، شکر ، آب ، روغن نباتی ، اسید سیتریک خوراکی ، رنگ طبیعی ، اسانس پرتقاللطفا پس از استفاده باقیمانده محصول..

351,000ریال 390,000ریال

الیافی ظرفی پسته ای 300 گرم الیافی ظرفی پسته ای 300 گرم Sale

الیافی ظرفی پسته ای 300 گرم

ترکیبات پشمک حاج عبداله : آرد گندم ، شکر ، آب ، روغن نباتی ، اسید سیتریک خوراکی ، اسانس پستهلطفا پس از استفاده باقیمانده..

351,000ریال 390,000ریال

نمايش 1 تا 8 از 8 (1 صفحه)