ارتباط با ما :

واحد نمونه و برگزیده استاندارد سال96

واحد نمونه و برگزیده  استاندارد سال96

شرکت بستنی اطمینان آذرگل و پشمک حاج عبداله به عنوان واحد نمونه و برگزیده کیفی استاندارد در سال 96 انتخاب گردید.