ارتباط با ما :

واحد نمونه و برگزیده استاندارد سال98

واحد نمونه و برگزیده  استاندارد سال98

شرکت بستنی اطمینان آذرگل و پشمک حاج عبداله به عنوان واحد نمونه و برگزیده کیفی استاندارد در سال 98 انتخاب گردید.