پشمک الیافی یا یک شیرینی پرطرفدار در کل دنیاست که بافتی شبیه به پنبه دارد و از خانواده شیرینی آب‌نبات است.