پشمک حاج عبداله

شرکت بستنی اطمینان آذرگل یکی از شرکتهای پیشرو در امر تولید بستنی در شهر تبریز که در سال 1324 تاسیس گردید.بعد از تاسیس و تولید بستنی در سال 1330 تولید پشمک را با برند حاج عبداله آغاز نمود.مدیریت این مجموعه از بدو تاسیس تا به امروز توسط برادران روحی با مدیر عاملی حاج آقا صمد روحی بوده که به رسم تشکر و سپاسگزاری ، نام پدر خود را به نام حاج عبداله بر روی برند پشمک نام گذاری کردند.

اخبار اخیر

تگ ها

0
حاج عبدالله
اخبار روز
حاج عبدالله
1400/12/05
حاج عبدالله