انواع محصولات پشمک حاج عبداله دارای بسته بندی متفاوت و با طعم ای مختلف می باشد.